Področja dela

Združitve in prevzemi

Odvetniška družba ima pomembne dolgoročne izkušnje in znanje na področju prevzemov in združitev. Zastopamo kupce, prodajalce in finančne svetovalce pri prodaji deležev, delnic (share deal) in premoženja (asset deal), pri združitvah, prevzemih, prestrukturiranju in skupnih vlaganjih.

Transakcije zajemajo tako posle znotraj Slovenije kot tudi čezmejne posle in stranke iz različnih gospodarskih panog.

Svetujemo strankam, ki poslujejo v sektorjih, kot so farmacevtska industrija, gradbeništvo, mediji in jeklarska industrija. Z našim delom, izkušnjami in trudom pri zastopanju strank na teh področjih smo razvili priznano prakso, ki pokriva celotno področje združitev in prevzemov.

Naši strokovnjaki

Aleš Rojs Managing Partner
Grega Peljhan Senior Partner