Področja dela

Konkurenčno pravo

Odvetniki družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji številnim multinacionalkam in domačim podjetjem svetujejo na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili z zastopanjem strank v najbolj kompleksnih konkurenčno pravnih zadevah pred sodišči, nacionalnim organom za varstvo konkurence, Evropsko komisijo in Sodiščem Evropske unije.

Odvetniki naše družbe svetujejo številnim multinacionalkam in domačim podjetjem na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili z zastopanjem strank v najobsežnejših konkurenčno pravnih zadevah pred sodišči, nacionalnim organom za varstvo konkurence in Evropsko komisijo.

Naše stranke vodimo skozi pomembne transakcije in pomagamo pridobili soglasja v Sloveniji ali pred Evropsko komisijo. Svojo pomoč nudimo strankam tudi v postopkih zaradi domnevnih kršitev konkurenčne zakonodaje, ki jih vodijo slovenske in EU-institucije.

Naši strokovnjaki