Vrednote in vizija

Vizija naše družbe je osredotočena na ohranjanje vodilnega položaja v Sloveniji tako po kakovosti odvetniških storitev kot tudi po širši prepoznavnosti med drugimi družbami in strankami na svetovnem trgu.

Pri svetovanju in zastopanju strank v postopkih reševanja sporov stremimo k zagotavljanju visokega standarda strokovnosti in širokega spektra pravnih storitev.

Naš pristop

Kakovost in širša prepoznavnost temeljita na trdnih in dolgoročnih poslovnih povezavah s strankami in na sodelovanju s tujimi odvetniškimi družbami. Pri svetovanju in zastopanju strank v postopkih reševanja sporov stremimo k zagotavljanju visokega standarda strokovnosti in širokega spektra pravnih storitev. Naš cilj je graditi dolgoročne poslovne odnose, zato z namenom zagotavljanja najboljših rešitev prisluhnemo potrebam in pričakovanjem naših strank.

Prizadevamo si, da našim strankam služimo zvesto, profesionalno, prijazno in učinkovito, zato spoštujemo njihovo zasebnost in zaupnost. Odlikujeta nas prvovrstno znanje in obsežen seznam priporočil domačih in tujih strank. Ker se zavedamo dejstva, da smo del širšega ekonomskega prostora, naše odvetnike skrbno izbiramo na podlagi znanja, poznavanja tujih jezikov in mednarodnih izkušenj.

Naš kolektiv

Smo mlad kolektiv, ki ga povezujejo naslednje vrednote:

 • ambicioznost in discipliniranost,
 • zavezanost in predanost delu,
 • želja po neprestanem učenju in izpopolnjevanju,
 • prijaznost, fleksibilnost in velika odzivnost,
 • pogum in samozavest,
 • neodvisen in pronicljiv način razmišljanja,
 • kreativnost in inovativnost,
 • profesionalnost in perfekcionizem,
 • odgovornost in visoka raven samostojnosti,
 • sposobnost delovanja v skupini,
 • lojalnost in kolegialnost,
 • odprtost in sodelovanje,
 • zdrav življenjski slog.

Verjamemo, da lahko na podlagi skupnih vrednot, prvovrstnega znanja in bogatih izkušenj naše stranke uspešno zastopamo pri reševanju sporov in jim zagotavljamo inovativne in učinkovite rešitve ter jim tako pomagamo pri izboljšanju njihovih poslovnih rezultatov.