Področja dela

Arbitraža

Stranke želijo iz različnih razlogov reševati spore po izvensodni poti, in sicer s pomočjo postopka reševanja spora preko arbitraže, ki je večkrat bolj prilagojena potrebam strank, krajša, procesno bolj fleksibilna, zaupna in ni vezana na lokalna sodišča in morebitno nacionalno prakso in pravno kulturo.

Imamo potrebno znanje na tem področju in stremimo k doseganju najvišjih standardov odvetniških storitev. Naši odvetniki redno objavljajo v priznanih strokovnih arbitražnih revijah in aktivno sodelujejo na konferencah mednarodne arbitraže. Na podlagi bogatega znanja zastopamo stranke v nacionalnih in mednarodnih gospodarskih in investicijskih arbitražnih postopkih na različnih področjih, kot so energetika, bančništvo, farmacevtska industrija in gradbeništvo.

Sodelujemo v postopkih ad hoc in institucionalne arbitraže, vodenih pred Mednarodno gospodarsko zbornico (ICC), Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) in Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Naši strokovnjaki

Matija Testen Senior Partner