Področja dela

Energetika

Liberalizirani energetski trgi se soočajo z vedno večjo regulacijo in strožjim regulativnim nadzorom. Obširna in zahtevna energetska zakonodaja zahteva celovito poznavanje, s katerim naša družba razpolaga. Našim strankam, aktivnim na energetskih trgih, ki vključujejo proizvajalce, dobavitelje, trgovce, odjemalce ali izvajalce reguliranih dejavnosti, banke, investicijske družbe ali druge osebe, ki iščejo svoje priložnosti na energetskih trgih, nudimo inovativne poslovne rešitve in skupaj premagujemo izzive kompleksnih regulatornih zahtev.

Strankam svetujemo v zvezi z vstopom na slovenski trg električne energije in zemeljskega plina,  trgovanjem na slovenskih energetskih trgih, izvajanjem reguliranih dejavnosti in v zvezi s povezanimi obveznostmi poročanja.

Stranke zastopamo v sporih, v zvezi z dostopom do sistema, pred regulatornim organom in sodiščem, specializirani smo za področje obnovljivih virov energije in državnih pomoči za proizvodnjo zelene električne energije.

Ekipa pravnih strokovnjakov, specializiranih za področje energetike, poseduje bogato znanje in izkušnje o regulativi energetskega sektorja in povezanih pravnih vprašanjih. Naši strokovnjaki redno predavajo na temo slovenske energetske zakonodaje in slovenskega energetskega trga in so v preteklosti sodelovali v različnih delovnih skupinah interesnih združenj (kot sta EUROLECTRIC in EUROPEX). Naši strokovnjaki so osredotočeni na svetovanje domačim in tujim družbam, aktivnim na različnih segmentih energetskih trgov.

Naši strokovnjaki

Robert Prelesnik Managing Partner