Področja dela

Bančništvo in finance

Finančnim institucijam in družbam svetujemo pri širokem spektru pravnih vprašanj, povezanih z bančništvom in financami, med drugim tudi glede pridobivanja kapitala, kapitalskih zahtev, statusno-pravnega, poslovnega in finančnega prestrukturiranja, upravljanja problematičnih sredstev in prodaje slabih posojil. Strankam svetujemo pri čezmejnem opravljanju reguliranih in nereguliranih storitev, listinjenju, izvedenih finančnih instrumentih (ISDA in povezani dogovori o zavarovanju, priprava pogodb z izvedenimi finančnimi instrumenti, prikrojenih potrebam stranke), financiranju prevzemov in splošnih posojilnih shemah.

Nedavno smo z inovativnimi rešitvami strankam pomagali na področju sintetičnega in klasičnega listinjenja vrednostnih papirjev z izvorom v bankah in lizinških družbah, pri transakcijah s strukturiranimi vrednostnimi papirji, unovčenju zavarovanj (vključno z izvedbo avkcij in prodajnih postopkov za račun strank), zastopali smo kupce in prodajalce slabih posojil in jim svetovali pri raznih vprašanjih s področja insolventnosti in izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika. Naša družba je na slovenskem trgu priznana kot družba, ki se v sodnih postopkih ukvarja z najzahtevnejšimi primeri s področja bančništva in lizinga.

Naši strokovnjaki