Področja dela

Nepremičninsko pravo

Naši strokovnjaki se aktivno ukvarjajo z vsemi vidiki poslov, ki zadevajo pridobitev, odtujitev ali financiranje nepremičnin. Odvetniška družba je bila udeležena v nekaterih največjih nepremičninskih transakcijah v Sloveniji, pri katerih je pogosto svetovala nekaterim največjim nepremičninskim skladom.

V poslih, ki zadevajo razvoj, financiranje, izgradnjo in aktivnosti širokega spektra kapitalsko intenzivnih projektov, svetujemo številnim razvojnim podjetjem, institucionalnim investitorjem, bankam in drugim investitorjem in družbam glede vprašanj, povezanih z njihovim premoženjem, posojilodajalci, finančnimi svetovalci, multinacionalnimi institucijami, pogodbeniki, državnimi organi in lokalnimi oblastmi.

Naši strokovnjaki