Projektno sodelovanje

The Big Deal project je tekmovanje študentov s številnih pravnih fakultet s področja združitev in prevzemov, ki poteka v angleškem jeziku.

S projektom želimo na študente pravnih fakultet prenesti praktično znanje s področja korporacijskega prava. Projekt, ki je v Sloveniji novost, na območju Balkana poteka že tretje leto, pri njem pa sodelujejo študenti pravnih fakultet in odvetniške družbe iz skupine TLA.

V sklopu projekta morajo študenti za potencialnega investitorja izvesti skrbni pregled (Legal Due Diligence Review) ciljne družbe in pripraviti pogodbo o nakupu poslovnih deležev (Share Purchase Agreement). Mentorji študentom pomagajo pri primeru in jim svetujejo pri pripravi na pogajanja in predstavitev njihovega primera.

Mentorji ocenijo tako predstavitev študentov kot tudi izvedeni skrbni pregled in osnutek pogodbe o nakupu poslovnih deležev. Finalni izbor je zasnovan kot tekma med dvema najboljšima skupinama študentov (prva deluje na strani kupca, druga zastopa prodajalca), ki se pogajata o razlogih, ki govorijo za sklenitev pogodbe o nakupu poslovnih deležev ali proti njej.

Naša družba dvema najbolje ocenjenima študentoma zagotavlja trimesečno prakso v naši družbi.