Področja dela

Varstvo osebnih podatkov

Naša družba ima dolgoletne izkušnje pri svetovanju strankam iz različnih sektorjev glede vseh vprašanj s področja varstva osebnih podatkov in strankam pomaga pri sklepanju pogodb o obdelavi osebnih podatkov.

Naše storitve obsegajo pravno svetovanje glede vseh vidikov informacijske tehnologije, elektronskega poslovanja in varstva podatkov na področjih financ, zdravstva in delovnih razmerij. Svetujemo pri sestavi enostavnih pogodb o obdelavi podatkov pa vse do reševanja kompleksnih regulatornih vprašanj o čezmejnem zagotavljanju storitev. Stranke zastopamo v upravnih postopkih ter pri preprečevanju regulatornih zapletov.

Naši strokovnjaki

Polona Fink Ružič Odvetnica/Senior Counsel