Področja dela

Medijsko pravo

Družba svetuje na širokem področju medijskega prava tako velikim radiotelevizijskim družbam kot tudi medijskim skupinam in nastajajočim medijskim družbam. Z dolgoletno prakso na tem področju smo pridobili izkušnje s pogodbami, pogajanji in pravicami intelektualne lastnine, ki so povezane z medijskim pravom.

Naše storitve ponujamo lokalnim in tujim medijskim družbam, in sicer na področju investicij, skupnih vlaganj in regulatornih vprašanj, povezanih z medijskim pravom. Naša družba tudi zastopa stranke pred pristojnimi agencijami in drugimi upravnimi in sodnimi organi.