O nas

Odvetniško družbo Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji sta leta 1989 ustanovila dva partnerja s ciljem, da bi strankam iz različnih gospodarskih sektorjev zagotavljali edinstvene in celovite pravne rešitve, oblikovane na podlagi skupnih vrednot, bogatega znanja, dolgoletnih izkušenj in želja strank.

Temeljni značilnosti Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji sta visoka profesionalnost in učinkovitost pri uveljavljanju pravic strank.

Kdo smo

V času od ustanovitve je odvetniška družba postala ena največjih in vodilnih v Sloveniji na področju gospodarskega prava, tako po strokovni usposobljenosti zaposlenih kot njihovem številu. Ponosni smo, da zaposlujemo več kot 40 strokovnjakov.

Pravno pomoč nudimo izključno pravnim osebam, kot so finančne institucije, državni in občinski organi, podjetja in multinacionalke, ki vstopajo v investicijske projekte večjega geografskega obsega oziroma transakcije, ki nemalokrat segajo na območje številnih jurisdikcij.

S skupno vizijo, da bi našim naročnikom v omenjenih transakcijah lahko na enem mestu – pristop »one stop shop« – ponudili visokokakovostne, hitre in učinkovite rešitve ob racionalizaciji stroškov, smo se leta 2014 s petimi vodilnimi odvetniškimi družbami z območja bivše Jugoslavije (Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Makedonije in Črne gore) povezali v formalno zvezo TLA – Top-tier Legal Adriatic. TLA povezuje znanje več kot 110 vrhunskih pravnikov, ki govorijo 13 jezikov in delujejo na 26 področjih prava, kar nam omogoča še boljšo odzivnost in učinkovito vodenje projektov, ki obsegajo več jurisdikcij.

O nas

Kaj delamo

Glavna področja našega delovanja obsegajo svetovanje pri združitvah in prevzemih, skupnih vlaganjih, skrbnih pregledih, poslih z instrumenti kapitalskega trga ter svetovanje na področju gospodarskega, konkurenčnega in insolvenčnega prava, finančnega prestrukturiranja in delovnega prava. Ponujamo pravne storitve s področja gradbeništva, bančništva, javnega naročanja, nepremičninskih transakcij, okoljskega in letalskega prava ter reševanje sporov po izvensodni poti in zastopanje strank pred sodišči.

Pravne storitve nudimo skoraj izključno pravnim osebam iz različnih gospodarskih sektorjev, kot so bančništvo in finančne institucije, zavarovalništvo, energetika, avtomobilska industrija, zdravstvo in farmacevtska industrija, gradbeništvo, kemična in petrokemična industrija, mediji, nove tehnologije in javni sektor.