Področja dela

Letalsko pravo

Naša skupina odvetnikov, specializiranih za letalsko pravo, se lahko pohvali s poglobljenim poznavanjem letalskega sektorja in dolgoletnimi izkušnjami s svetovanjem glede zadev, povezanih z letalskim pravom. To vključuje odškodninske zahtevke, gospodarske posle, pogodbe s področja letalskega prava, pravna vprašanja s področja odgovornosti letalskih družb, financiranja, prodaje, nakupa, dajanja letal v najem in registracije letal ter regulatorna vprašanja.

Kot strokovnjaki svetujemo široki paleti domačih in tujih strank, kar vključuje letalske prevoznike, financerje, proizvajalce letal, letališča, logistična podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem in popravilom letal in letalskih sistemov. Naša družba združuje specializirano poznavanje nacionalne zakonodaje z mednarodnimi izkušnjami in omrežjem strokovnjakov s področja letalskega prava iz drugih jurisdikcij.

Naši strokovnjaki

Tomaž Ilešič Senior Partner