Področja dela

Zdravstvo in farmacija

Naši odvetniki na podlagi dolgoletnih izkušenj pomagajo številnim farmacevtskim družbam pri njihovem poslovanju in zaščiti njihovih interesov.

Strankam pomagamo zagotavljati skladnost s predpisi in jih zastopamo v sodnih postopkih, ki so pogosto povezani z določanjem cen zdravil in povračili stroškov. Strankam pomagamo tudi pri zagotavljanju skladnosti njihovega promocijskega gradiva s predpisi, jih pravno podpiramo pri izvedbi kliničnih študij, jih zastopamo v sodnih postopkih zaradi očitanih zdravniških napak in jim svetujemo pri veleprodaji in drugih povezanih aktivnostih. V sklopu naših storitev redno organiziramo predavanja za zdravnike in druge zdravstvene delavce. Predanost zdravstvenemu sektorju je razlog, da naša družba na tem področju zaseda vodilno mesto.

Naši strokovnjaki