Področja dela

Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja

Odvetniška družba ima obsežne izkušnje pri zastopanju tako kreditodajalcev kot kreditojemalcev v insolvenčnih postopkih in postopkih finančnega prestrukturiranja. Pri pravnem svetovanju imamo vedno v mislih strankin interes, ki ga poskušamo optimizirati, tako da po premisleku o strategiji pri posameznem primeru poskušamo doseči konkretne rezultate. V postopkih, v katerih zastopamo stranke, redno svetujemo pri vprašanjih, povezanih s prejemanjem državne pomoči, konkurenčnim pravom, prevzemi in povezanimi postopki podaje obveznih ponudb.  

Naši odvetniki imajo bogate izkušnje s pravdami, ki so povezane s stečajnimi postopki, vključno s postopki za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, kjer zastopamo ali upnike ali stečajne dolžnike.

Pri sestavljanju pogodb za banke, finančne institucije in druge stranke naši odvetniki vedno skrbno pretehtajo vse možne scenarije in ocenijo tveganja, vključno z možnimi izpodbojnimi dejanji dolžnika v stečajnem postopku, in druge posledice morebitne insolventnosti sopogodbenika.

Naši strokovnjaki

Grega Peljhan Senior Partner