Kadrovska politika

Kot ena izmed vodilnih odvetniških družb s področja gospodarskega prava v Sloveniji zaposlujemo pravnike z odličnim strokovnim znanjem, mednarodnimi izkušnjami in znanjem tujih jezikov ter jim pomagamo nadalje razvijati njihove sposobnosti, da postanejo najboljši odvetniki. 

Zaradi izjemnih pogajalskih sposobnosti, pronicljivosti in sistematičnosti so naši odvetniki priljubljeni tako med domačimi kot tujimi strankami.

Stremimo k inovativnosti, profesionalnosti, pronicljivosti, odzivnosti, učinkovitosti in odprtosti za potrebe naših strank. Temeljni kazalnik našega uspešnega dela so uspešno izvedene transakcije in razrešeni spori, kar se odraža v zadovoljstvu strank, njihovemu zaupanju in pripravljenosti, da z nami sodelujejo tudi v prihodnje.

Nadaljnje izobraževanje in samoizpopolnjevanje

Vsak zaposleni, ne glede na pravno področje in nivo izkušenj, je predan svojemu delu in aktivno sodeluje v projektnih skupinah. Vsako izmed skupin vodi partner ali odvetnik, ki druge podpira in jim pomaga pri razreševanju morebitnih dilem ali nejasnosti. Da bi zaposleni lahko v največji možni meri uresničili svoj potencial, jih nenehno spodbujamo k izobraževanju in nadgrajevanju obstoječega znanja z udeležbo na različnih strokovnih delavnicah, seminarjih ali konferencah.

Profesionalnost in karierni razvoj

Vse zaposlene v naši družbi združujejo odprtost, sodelovanje in skupne vrednote. Že od samega začetka od zaposlenih pričakujemo odgovorno ravnanje, samostojno razmišljanje, deljenje idej in iskanje konstruktivnih rešitev. Kljub specializiranosti za določeno področje vsakemu zaposlenemu dajemo možnost, da se preizkusi na različnih področjih ter se tako izogne monotoni delovni rutini, razširi obzorje in v celoti izkoristi svoj potencial.

Prispevki in predstavitve

Naš ugled smo zgradili s trdim delom, pozitivnimi ocenami strank in preko intervjujev za tuje poslovne revije. Smo tudi avtorji številnih člankov in vodnikov, prav tako pa smo se aktivno udeleževali konferenc in strokovnih delavnic po celem svetu in na njih tudi predavali.

Mednarodne izkušnje

Ker je naše delo vpeto v mednarodne poslovne odnose, naše zaposlene spodbujamo pri podiplomskem izobraževanju ali praksi v tujini, saj tako razvijejo širše razmišljanje in spoznajo dobre tuje prakse, ki jih, ko je to mogoče, uporabijo tudi v praksi.

Delovnik

Zavedamo se, da je razmerje med delom in prostim časom pomembno za dobro počutje vsakega posameznika in da sreča in osebno zadovoljstvo vplivata na sposobnost posameznika pri njegovem delu, produktivnosti in uspešnosti. Zato se s fleksibilnim delovnikom, dogovori za delo s skrajšanim delovnim časom, delom od doma (kadar je to mogoče in na zahtevo zaposlenih) in dopustom trudimo, da naši zaposleni ohranjajo ravnotežje med delom in prostim časom. Uspešnosti posameznika ne merimo po času, ki ga nameni za ukvarjanje s projektom, temveč po njegovi realizaciji.

Napredovanje

Vodstvo družbe vsako leto pregleda in oceni delo zaposlenih ter z njimi opravi individualne razgovore. Vsak zaposleni ima priložnost, da izrazi svoja pričakovanja, zainteresiranost za druga delovna področja itd. Vodstvo družbe zaposlene seznani z oceno njihovega dela in vsakemu dobronamerno predlaga področja, na katerih se lahko izboljša. Napredovanje in bonusi so odvisni od prispevka zaposlenega k obsegu poslovanja družbe.