Področja dela

Javna naročila

Naša družba svetuje strankam pri različnih infrastrukturnih projektih in postopkih javnega naročanja. Naše stranke so predvsem pobudniki, sponzorji, financerji in javni organi, udeleženi pri projektih, povezanih z infrastrukturo in gradnjo, medicinsko opremo, ravnanjem z odpadki, zdravili in energetskim sektorjem.

Spekter storitev, ki jih ponuja naša družba, obsega svetovanje glede vseh vidikov javnega naročanja, pogajanj, financiranja, izgradnje in delovanja velikih projektov, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi. Naše svetovanje obsega vse vidike javnega naročanja, tudi svetovanje in pripravo dokumentacije za javna naročila in navodila ponudnikom pri zagotavljanju skladnosti s predpisi, ki urejajo javna naročila.

Naši strokovnjaki

Robert Prelesnik Managing Partner