Področja dela

Delovno pravo

Vsak delodajalec mora slediti hitremu spreminjanju delovnopravne zakonodaje. Tudi temeljito znanje je treba nadgrajevati z izkušnjami iz poslovne in sodne prakse.

Delovno pravo je pogosto neločljivo povezano z drugimi pravnimi področji, kot je gospodarsko pravo, kar se kaže pri prevzemih in združitvah, odpoklicih s korporacijskih funkcij ter prenehanju ali prestrukturiranju podjetja, zaradi česar se je naš pristop »one stop shop« dobro obnesel pri strankah, ki jim lahko celostno svetujemo na vseh omejenih področjih. Z minimaliziranjem pravnih tveganj našim strankam pomagamo pri iskanju najboljših rešitev. To je naše vodilo tako pri sestavi pogodb o zaposlitvi in internih aktov delodajalca kot tudi pri reševanju delovnopravnih sporov.

V primeru individualnih ali kolektivih delovnih sporov se opiramo na dolgoletne izkušnje naših odvetnikov z zastopanjem pred sodišči, odlikuje pa nas dobro poznavanje sodne prakse. Slednje je pogoj za kakovostno svetovanje strankam pri vodenju delovnopravnih postopkov, urejanju delovnih razmerij in izvensodnem reševanju sporov, ne glede na to, ali gre za veliko korporacijo ali majhno podjetje.

Naši strokovnjaki

Polona Fink Ružič Odvetnica/Senior Counsel
Mojca Ahačič Odvetnica