Področja dela

Produktna odgovornost in odpoklic proizvodov

Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, se soočajo s tveganjem odpoklica proizvodov in odškodninskih zahtevkov zaradi izdelkov z napako. 

Z dolgoletnimi izkušnjami s tega področja zastopamo stranke v sodnih postopkih, ki se nanašajo na produktno odgovornost, in jim svetujemo glede jamstva za proizvode, njihove zavarovalne politike za povzročeno škodo in skladnosti tehničnega blaga z veljavnimi predpisi.

Naši strokovnjaki

Matija Testen Senior Partner