mag. Gregor Pajek

mag. Gregor Pajek

Partner

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

Gregor Pajek se je pridružil odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji leta 2010 po uspešno zaključenem podiplomskem študiju s področja kapitalskih trgov in opravljeni delovni praksi v odvetniški pisarni Baker & McKenzie, Frankfurt ob Majni, Nemčija.

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

Odlikujejo ga bogato znanje in izkušnje na področju bančništva, kapitalskih trgov, finančnih transakcij ter združitev in prevzemov, glede katerih redno svetuje domačim in tujim strankam, vključno z bankami in drugimi finančnimi institucijami kot tudi nefinančnim podjetjem.

Gregor je v zadnjem času svetoval tujim in domačim strankam v številnih postopkih privatizacije, pri nakupih in prodajah podjetij, prevzemih, delitvah podjetij, refinanciranju in prestrukturiranju podjetij, financiranju prevzemov, listinjenju in pri izdaji strukturiranih lastniških ali dolžniških vrednostnih papirjev.

Gregor je tudi član stalne liste arbitrov pri  KDD – Centralno klirinški depotni družbi.

Gregor je bil v letu 2016 in 2017 s strani mednarodnega ocenjevalca pravnih storitev IFLR (International Financial Law Review ) ocenjen kot »vzhajajoča zvezda« za področji kapitalskih trgov ter  družitev in prevzemov.

Izobrazba

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomiral »cum laude«, 1997–2003
 • Institute for Law and Finance, Goethe Universität Frankfurt, 2008–2009
 • International Institute for Securities Market Development Securities and Exchange Commission, Washington D.C., ZDA, april 2008
 • Pravniški državni izpit, 2006

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, partner od leta 2014
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniški kandidat in odvetnik, 2010–2014
 • Baker & McKenzie, Frankfurt ob Majni, Capital Markets Law Practice Group, 2009
 • Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Vodja pravne podpore področja trgovanja in borznih članov, 2005–2008
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodno pripravništvo, 2003–2005

Objave

 • PAJEK, Gregor, ŠUŠTAR, Urh. The chapter on Fundraising in Slovenia. The Private Equity Review, 7th edition, London: Law Business Research Ltd, 2018.
 • PAJEK, Gregor, KRDŽIĆ, Aljoša. The chapter on Investing in Slovenia. The Private Equity Review, 7th edition, London: Law Business Research Ltd, 2018.
 • PAJEK, Gregor, ŠUŠTAR, Urh. The chapter on Fundraising in Slovenia. The Private Equity Review, 6th edition, London: Law Business Research Ltd, 2017.
 • PAJEK, Gregor, KRDŽIĆ, Aljoša. The chapter on Investing in Slovenia. The Private Equity Review, 6th edition, London: Law Business Research Ltd, 2017.
 • »V priponki je pogodba, podpiši jo«, članek glede (re)financiranja koncernov, Delo - Svet Kapitala, 23. 12. 2017.
 • PAJEK Gregor, KRDŽIČ Aljoša, ŠUŠTAR Urh. The chapters on Investing and Fundraising in Slovenia. The Private Equity Review, 5th edition, London: Law Business Research Ltd, 2016.
 • PELJHAN, Grega, ŠPORAR, Bojan, PAJEK, Gregor, KRDŽIĆ, Aljoša, IVANČIČ, Jakob. Private mergers and acquisitions in Slovenia, Thomson Reuters: PRACTICAL LAW, junij 2016.
 • Zakaj je potrebno uskladiti izračun glasovalnih pravic po ZTFI in ZPre-1, Podjetje in delo, št. 8/2008, GV Založba, Ljubljana.
 • Sestava in učinkovitost organov upravljanja v bankah, v knjigi Corporate Governance v Sloveniji: pravnoekonomska analiza gospodarskih družb, Zbirka Manet, Pravna fakulteta v Ljubljani, 2004.
 • Akademska priznanja in nagrade
 • Priznanje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za odlično diplomsko nalogo, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, april 2004
 • Nagrada Banke Slovenije za najboljše diplomsko delo s področij ekonomije (bančništva) in prava v letu 2003, Banka Slovenije, oktober 2003
 • 3. mesto (ekipno) na mednarodnem tekmovanju iz mednarodne gospodarske arbitraže, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, april 2003