David Premelč

David Premelč

Partner

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

David Premelč se je pridružil (takratni) družbi Colja, Rojs & partnerji leta 2006 po opravljenem pravniškem državnem izpitu. Po končanem študiju na Pravni fakulteti se je leta 2003 zaposlil na Višjem sodišču v Ljubljani.

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

David je specializiran za področje gospodarskega prava, še posebej za združitve in prevzeme, reševanje gospodarskih sporov v sodnih in arbitražnih postopkih, okoljsko pravo in pravo varstva osebnih podatkov.

Ima obsežne izkušnje na področju mednarodnih transakcij združitev in prevzemov, vključujoč prevzeme javnih služb in družb, katerih vrednostni papirji ne kotirajo na borzi, ter pri svetovanju glede skupnih podjemov in prodajalcem.

David redno zastopa stranke v postopkih mednarodne arbitraže, upravnih postopkih, v sporih pred sodišči ter jim redno svetuje na področju varstva osebnih podatkov. Redno objavlja v publikacijah in predava na seminarjih in konferencah tako v Sloveniji kot v tujini.

Izobrazba

 • Pravniški državni izpit, 2006
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magistrski študij, 2005
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomiral »cum laude«, 2003

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, partner od leta 2011
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniški kandidat in odvetnik, 2006–2011
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodno pripravništvo, 2003–2006

Objave

 • PREMELČ, David: Umetna inteligenca in prihodnost odvetniškega poklica: pravne, etične in regulatorne dileme s poudarkom na možnih posegih v pravice posameznika. Predavanje na konferenci 49. Dnevi slovenskih pravnikov. Portorož, 12 oktober 2023.
 • PREMELČ, David: Umetna inteligenca in prihodnost odvetniškega poklica: pravne, etične in regulatorne dileme s poudarkom na možnih posegih v pravice posameznika”). Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, št. 6-7/2023/XLIX. Ljubljana, LEXPERA, str. 1038-1050.
 • PREMELČ, David: Sodelovanje in prispevek na okrogli mizi na konferenci The Balkan Arbitration Conference 2023 na temo Annual Balkan Round-Up. Zagreb, 28. september 2023 (z udeleženci okrogle mize: Dalibor Valinčić, Milica Savić, Stevan Dimitrijević and Korab Sejdiu).
 • PREMELČ, David; KLOBASA, Žan: "National Courts as a Forum for the Resolution of Disputes under Article 26 of the Energy Charter Treaty: Slovenia" TDM 3 (2023), www.transnational-dispute-management.com, URL: www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=3011.
 • Sodelovanje in prispevek na okrogli mizi na Balkan Arbitration Conference 2022 na temo Balkan enforcement: a lost cause or surprisingly friendly? Tirana, Albanija, 30. september 2022 (z udeleženci okrogle mize: Andrew Wordsworth (moderator), Zoe O’Sullivan KC, Dalibor Valinčić in Milica Savić).
 • Moderiranje okrogle mize na temo: How can an expert influence the outcome of the dispute? na konferenci v organizaciji Stalne arbitraže pri GZS in Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, Ljubljana, 2. junij 2022 (z udeleženci okrogle mize: John Wilkinson, Jiří Urban, Luka Stopar in Peter Rižnik).
 • PREMELČ, David. ERMENC, Sara. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards in Slovenia. Romanian Arbitration Journal, no. 1/2022, Wolters Kluwer, Bukarešta.
 • PREMELČ, David. GRABNAR CRNČEC Ana. KLOBASA Žan v: Joe Tirado (ur.): GLI - International Arbitration 2022, 8. izdaja, poglavje o Sloveniji. London, Global Legal Group, 2022.
 • PREMELČ, David. Arbitration award – its substance and relation to common court awards. Predavanje na konferenci Modern Arbitration, Cegielski Analysis Center, 15. december 2021.
 • PREMELČ, David. Odgovornost za nepravilno izpolnitev v obliki kršitve zagotovil in jamstev (representations and warranties) pri prodaji (kontrolnega) deleža. Predavanje na konferenci Sodobno obligacijsko pravo 2021, Tax-Fin-Lex, 17. november 2021.
 • PREMELČ, David. Odgovornost za nepravilno izpolnitev v obliki kršitve zagotovil in jamstev (representations and warranties) pri prodaji (kontrolnega) deleža, v: Nina Plavšak (ur.), Zbornik Sodobno obligacijsko pravo 2021, Tax-Fin-Lex, Ljubljana 2021, str. 66-84.
 • PREMELČ, David. Pomen institutov representations, warranties in covenants v angleškem pravu in njihova pravilna preslikava v institute slovenskega prava o odgovornosti za stvarne napake. Predavanje na konferenci 47. Dnevi slovenskih pravnikov. Portorož, 15. oktober 2021.
 • PREMELČ, David. Enforcement of Arbitral Awards in Slovenia. Predavanje na konferenci Balkan Arbitration Conference (BAC 21), 5. julij 2021 (med predavatelji so bili tudi Gary Born (Wilmer Hale), Audley Sheppard (Clifford Chance), H.E. Dr. Vjosa Osmani-Sadriu, predsednica Kosova).
 • OMLADIČ, Sergej. PREMELČ, David. ŠPORAR, Bojan. Poglavje o Sloveniji. V: FRUMKIN B.J. Chambers Global Practice Guide on Corporate M&A 2019. London, Chambers & Partners, 2019.
 • PREMELČ, David. GRABNAR, Ana. Načela investicijskega prava in mednarodna investicijska arbitraža. Predavanje za študente Pravne fakultete v Ljubljani. Ljubljana, 11. 4. 2019.
 • PREMELČ, David. The Role of Party-Appointed Experts in Construction Arbitration: Hired Guns or Truth Seekers? Predavanje na 2019 Joint UNCITRAL – LAC Conference on Dispute Settlement. Ljubljana, 9. april 2019.
 • PREMELČ, David, GOLOB, Peter. Chapter on Slovenia. V: Jagusch QC, S. et.al (ur.): Investment Treaty Arbitration 2018, Getting the Deal Through. London. Business Research Ltd., 2018.
 • PREMELČ, David. Izvajanje notranjih preiskav – sodelovanje forenzikov in odvetnikov za uspešne pravdne postopke. Predavanje na 1. konferenci Poslovna forenzika v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex, Visoke šole za računovodstvo in finance ter Inštituta za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade RS dr. Mira Cerarja. Ljubljana, 20. 9. 2017.
 • PREMELČ, David. KOZAR, Timotej. The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2017, 14. izdaja, poglavje o Sloveniji. Global Legal Group Ltd, London, 2017.
 • PREMELČ, David, ŠPORAR, Bojan, IVANČIČ, Jakob. Overview of M&A activity, 11th edition of Mergers & Acquisition Review, Law Business Research Ltd, London, julij 2017.
 • PREMELČ, David. Priprava na investicijski spor po arbitražnih pravilih ICSID, Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov Washingtonu. Predavanje na Dnevih državnih pravobranilcev 2017. Ptuj, 15. 6. 2017.
 • PREMELČ, David. Odločanje o premoženjskopravnih zahtevkih oškodovancev v kazenskem postopku. Predavanje na izobraževalnem srečanju 10/2017 na temo »Zaščitite ugled vašega podjetja in zmanjšajte tveganja« za poslovodne in nadzorne organe družb v delni in večinski lasti RS in SDH v organizaciji Slovenskega državnega holdinga, d.d. Ljubljana, 18. 5. 2017.
 • PREMELČ, David. GRABNAR, Ana. Načela mednarodnega investicijskega prava in investicijska arbitraža. Predavanje za študente 2. bolonjske stopnje v okviru predmeta Mednarodno gospodarsko pravo. Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. Ljubljana, 19. 4. 2017.
 • PREMELČ, David. NADLES, Mojca. Nekateri praktični vidiki arbitraže – pogled odvetnika. Predavanje za študente 2. bolonjske stopnje v okviru predmeta Mednarodno gospodarsko pravo. Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. Ljubljana, 12. 4. 2017.
 • PREMELČ, David. Priznanje in izvršitev arbitražnih odločb. Predavanje za Odvetniško zbornico Slovenije, Območni zbor odvetnikov v Ljubljani. Ljubljana, 12. 1. 2017.
 • PREMELČ, David. Vpliv prava na določene poklicne skupine v družbi. Prispevek na konferenci Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja »Položaj medicinskih sester v družbi«. Moravske toplice, 4. 11. 2016.
 • PREMELČ, David. Zasebnostni ščit EU – ZDA. Članek v časniku Delo, priloga Svet kapitala. Ljubljana, 28. 10. 2016.
 • PREMELČ, David, ŠPORAR, Bojan, IVANČIČ, Jakob. Overview of M&A activity, 10th edition of Mergers & Acquisition Review, Law Business Research Ltd, London, avgust 2016.
 • PREMELČ, David. NOVAK, Matic. Legal aspects of M&A. Predavanje v angleškem jeziku za študente podiplomskega programa IMB (International Full Time Master Programme in Business Administration). Ljubljana, 21. 6. 2016.
 • PREMELČ, David, KAJTAZOVIĆ, Sandra. Poravnava v arbitraži. V: Slovenska arbitražna praksa, letnik V, Številka 1, marec 2016.
 • PREMELČ, David. Settlement during the arbitration proceedings (Poravnava v arbitražnem postopku). Prispevek na skupni konferenci UNCITRAL-a in Stalne arbitraže pri GZS, 15. 3, 2016.
 • PREMELČ, David, ŠPORAR, Bojan, IVANČIČ, Jakob. Investment Opportunities in Slovenia. In: Global Mergers & Acquisitions Guide 2016, Expert analysis from leading M&A law firms around the world, New York, The American Lawyer Magazine, januar 2016.
 • PREMELČ, David, IVANČIČ, Jakob, GOLOB, Peter. Chapter on Slovenia. V: KAPLAN, H. et. al. (ur.): Product Liability 2015, Getting the Deal Through. London: Law Business Research Ltd., 2015.
 • PREMELČ, David. Faze M&A transakcije. Predavanje za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 10. 6. 2015.
 • PREMELČ, David. Faze M&A transakcije. Predavanje za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Maribor, 9. 6. 2015.
 • PREMELČ, David. Odgovornost managementa v zdravstveni negi. Prispevek na strokovnem izpolnjevanju Management zdravstvene nege danes za jutri. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu. Ljubljana, 28. 5. 2015.
 • PREMELČ, David, ŠPORAR, Bojan, IVANČIČ, Jakob. Crisis and New Beginnings. V: Global Mergers & Acquisitions Guide 2015, Expert analysis from leading M&A law firms around the world, New York, The American Lawyer Magazine, januar 2015.
 • PELJHAN, Grega, ŠPORAR, Bojan, PREMELČ, David, IVANČIČ, Jakob. Slovenia – Law & Practice. V: COHEN, Rodgin H (ur.): Chambers Legal Practice Guides, Corporate M&A 2015 Legal Practice Guide. London, Chambers & Partners, 2015.
 • PREMELČ, David. Priložnosti arbitražnega reševanja sporov v prevzemih in združitvah. V: Slovenska arbitražna praksa, letnik III, št. 3 (november 2014).
 • PREMELČ, David. Priložnosti arbitražnega reševanja sporov v prevzemih in združitvah. Prispevek na Konferenci slovenske arbitraže 2014 – arbitraža v intra ex-Yu poslovanju. Stalna arbitraža pri GZS, Ljubljana, 11. 11. 2014.
 • PREMELČ, David, KAJTAZOVIĆ, Sandra. Chapter on Slovenia. V: KUSCHEWSKI, Monika (ur.): Data Privacy & Protection, The European Lawyer Reference, 2nd edition, Thomson Reuters UK Limited, London, julij 2014.
 • PREMELČ, David, IVANČIČ, Jakob. Chapter on Slovenia. V: KAPLAN, H. et. al. (ur.): Product Liability 2014, Getting the Deal Through. London: Law Business Research Ltd., 2014.
 • PREMELČ, David, ŠPORAR, Bojan, IVANČIČ, Jakob. Overview of M&A activity, Mergers & Aquisition Review, 8th edition, London: Law Business Research Ltd, avgust 2014.
 • PREMELČ, David. (Kazensko)pravno okolje. V: KVAS Andreja et al. (ur.): Približajmo zdravstveno okolje pacientu: zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2013 (Ljubljana : Kalipso).
 • PREMELČ, David. (Kazensko)pravno okolje. Prispevek na konferenci: 14. simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana »Približajmo zdravstveno okolje pacientu«. Ljubljana, 22. 11. 2013.
 • PREMELČ, David, ŠPORAR, Bojan, NOVAK, Sabina. Opportunities in Slovenia amid the crisis. V: The 2013 guide to Mergers and Acquisitions, A supplement to International Financial Law Review. London: Buxton Press Ltd, april 2013.
 • PREMELČ, David. Chapter on Slovenia. V: TURLE, Marcus (ur.): Data Protection Laws of the World. London: Sweet & Maxwell, 2013.
 • PREMELČ, David, NOVAK, Sabina, IVANČIČ, Jakob. Chapter on Slovenia. V: KAPLAN, Harvey L et al. (ur.). Product Liability 2013. Getting the Deal Through. London: Law Business Research Ltd, 2013.
 • PREMELČ, David. Oblikovanje učinkovitega arbitražnega sporazuma. Prispevek na Konferenci slovenske arbitraže 2012. Stalna arbitraža pri GZS, Ljubljana, 5. 11. 2012.
 • PREMELČ, David. Oblikovanje učinkovitega arbitražnega sporazuma. Slovenska arbitražna praksa. Ljubljana, nov. 2012, let. 1, št. 1.
 • PREMELČ, David. Odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev. Serija predavanj in prispevkov na konferenci Zakonodaja s področja zdravstva, obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege / urednik Đurđa Sima, Peter Požun.
 • PREMELČ, David. Development of data protection law in Slovenia. Prispevek na konferenci: 4th Annual European Data Protection Intensive, London: Data Protection Law & Policy, 20–21. maj 2010.
 • PREMELČ, David. Ali je mediju res jasno, kje so meje začasne odredbe? PP: pravna praksa: časopis za pravna vprašanja., l. 28, št. 40/41, 16. oktober 2009, str. 18–20.
 • PREMELČ, David. Ravnanje z osebnimi podatki v okviru zdravstvene dejavnosti. Prispevek na konferenci. V: Odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev. Ljubljana, Nebra, 4. junij 2009.
 • PREMELČ, David, CUJNIK Zdenko. Kazenska odgovornost delavcev v zdravstvu. Prispevek na konferenci. V: Odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev. Ljubljana, Nebra, 4. junij 2009.
 • PREMELČ, David. Development of data protection law in Slovenia. Prispevek na konferenci: 3rd Annual European Data Protection Intensive. Bruselj: Data Protection Law & Policy, 18. 5. 2009.
 • PREMELČ, David. Development of data protection law in Slovenia. Prispevek na konferenci. V: 2nd Annual European Data Protection Intensive. Berlin: Data Protection Law & Policy, maj 2008.
 • PREMELČ, David, KAJTAZOVIĆ, Sandra. Chapter on Slovenia. V: KUSCHEWSKI, Monika (ur.): Data Privacy & Protection, The European Lawyer Reference, 2nd edition, Thomson Reuters UK Limited, London, julij 2014.