Matija Testen

Matija Testen

Senior Partner

Jeziki:

Angleški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

Matija Testen se je pridružil odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji po končanem sodnem pripravništvu na Vrhovnem sodišču v Ljubljani leta 2001. Partner je od leta 2005.

Jeziki:

Angleški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

Glavna področja dela Področja dela

Specializiran je za področje reševanja sporov, intelektualne lastnine, produktne odgovornosti in odpoklica proizvodov, prevzeme in združitve in gospodarsko pravo.

Je vodja oddelka za reševanje sporov, v okviru katerega svetuje ter zastopa domače in tuje stranke v pomembnih gospodarskih postopkih visokih vrednosti, ki presegajo 1 mio EUR in dosegajo 50 mio EUR. Redno zastopa stranke v izpodbojnih tožbah v zvezi s stečajnimi postopki in forenzičnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornih svetov.

Matija je tudi eden od vodij oddelka za intelektualno lastnino in zastopa stranke v postopkih reševanja sodnih sporov zaradi domnevnih kršitev patentov in blagovnih znamk ter v upravnih postopkih za registracijo in uporabo blagovnih znamk, modelov in imen domen, kot tudi v UDRP postopkih, tako v Sloveniji kot tudi tujini.

Njegov portfelj strank vključuje domače in mednarodne stranke, ki so aktivne na področju bančništva in financ, avtomobilske, živilske, trgovske, telekomunikacijske in farmacevtske industrije.

Izobrazba

 • Pravniški državni izpit, 2000
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomiral »cum laude«, 1993–1998

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, partner od leta 2005
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniški kandidat in odvetnik, 2001–2005
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodno pripravništvo, 1998–2000

Objave

 • Pogled odvetnika na postopek v upravnem sporu, s poudarkom na potrebnosti glavne obravnave in izvajanju dokazov, prispevek na Upravnopravni sodniški šoli, 2019
 • Kolektivna poravnava po Zakonu o kolektivnih tožbah, prispevek na XVI. Dnevih civilnega in gospodarskega prava, 2018.
 • Vpliv novele ZPP na položaj odvetnika, prispevek na XV. Dnevih civilnega in gospodarskega prava, 2017.
 • Ureditev dostopa do Vrhovnega sodišča z vidika odvetnikov, Podjetje in delo, 2015 (predavanje na Dnevih slovenskih pravnikov 2015).
 • TESTEN, Matija, OMLADIČ, Sergej. Slovenia – Law & Practice. Chambers Legal Practice Guides, Litigation 2015 Legal Practice Guide. London, Chambers & Partners, 2015.
 • Slovenia beckons with economic and logistical incentives, China Business Law Journal, oktober 2012.
 • Stalni slovenski dopisnik zbornika Global Competition Litigation Review (Thomson, Sweet & Maxwell).
 • Vloga odvetnika pri pridobivanju in (ne)razkritju dokazov za namen civilnega postopka, Podjetje in delo, 2011 (predavanje na Dnevih slovenskih pravnikov 2011).
 • Problematika izredne naturalizacije, Vestnik za javno upravo.
 • Postopek pridržanja oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, Kolaps, 1999.
 • TESTEN, Matija, NADLES Mojca, BRUMEC Matej Slovenia – Law & Practice. Chambers Legal Practice Guides, Litigation 2019 second edition. London, Chambers & Partners, 2019