Polona Fink Ružič

Polona Fink Ružič

Odvetnica

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Hrvaški jezik

Izobrazba

 • Pravniški državni izpit, 2010
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala »cum laude«, 2007

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnica od leta 2018
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniška kandidatka, 2017–2018
 • Gospodarska zbornica Slovenije, namestnica direktorja pravne službe, 2013–2017
 • Gospodarska zbornica Slovenije, vodja zakonodajno pravne službe, 2011–2013
 • Gospodarska zbornica Slovenije, samostojna pravna svetovalka, 2010–2011
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodniška pripravnica, 2009–2010
 • Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, odvetniška pripravnica, 2007–2009

Objave

 • Alternativno reševanje delovnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga, Ljubljana, 2011 (v soavtorstvu).
 • Kaj prinaša predlog novele ZZK-1C, Pravna praksa št. 27/2010 (v soavtorstvu).
 • Vodnik po novem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) (v soavtorstvu), Ljubljana, 2013.
 • Kolektivna pogajanja, Ljubljana 2014 (v soavtorstvu).
 • Kakšen plačni model omogoča ZDR-1?, Delodajalska praksa, Ljubljana 2014.
 • Povračilo potnih stroškov: Čas za spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja?, Delodajalska praksa, Ljubljana 2015.

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Hrvaški jezik