Tisa Ljubetič

Tisa Ljubetič

Odvetniška pripravnica

Jeziki:

Slovenski jezik, Angleški jezik, Nemški jezik, Hrvaški jezik

Izobrazba

  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magistrirala »cum laude«, 2017
  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala, 2016
  • EBS University for Business and Law, Wiesbaden, Nemčija, študijska izmenjava (program mednarodnega gospodarskega prava), 2015–2016

Izkušnje

  • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, pripravnica od leta 2017
  • Clifford Chance, Frankfurt na Majni, Bančništvo in finance, 2016

Jeziki:

Slovenski jezik, Angleški jezik, Nemški jezik, Hrvaški jezik