mag. Martina Sever

mag. Martina Sever

Odvetnica

Jeziki:

Angleški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

Izobrazba

 • Pravniški državni izpit, 2008
 • Pravna fakulteta, Univerza v Leidnu, LL.M. (»cum laude«), teza »Company Mobility within the EC: Cross-Border Transfer of the Real Seat of a Company«; ocenjena 9/10 točk, 2004–2005
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala »cum laude«, 2004

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnica od leta 2014
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, oddelek za gospodarsko sodstvo, višja pravosodna svetovalka, 2011–2014
 • Višje sodišče v Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo, višja pravosodna svetovalka, 2008–2011
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, asistentka za področje gospodarskega statusnega prava, 2006
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodniška pripravnica, 2005–2007
 • Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ministrstvo za zdravje, študentsko delo v pravni službi, 2002–2004

Objave

 • Osnutek petih odločb, objavljenih v Zbirki odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča RS 2009–2012; GV Založba, 2013.
 • Prispevek na Drugem seminarju o konkurenčnem pravu za sodnike »Pojem ekonomske celote«; Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Maribor, februar 2012.
 • »Prekluzije glede uveljavljanja procesnih kršitev po noveli ZPP-D v sodni praksi«, Pravosodni bilten, št. 1/2011.
 • Prispevek na znanstveni konferenci o konkurenčnem pravu ES »Vezanost nacionalnega sodišča na odločbo Komisije in Urada za varstvo konkurence«; Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, junij 2009; prispevek objavljen v Pravnem letopisu 2009, znanstveni reviji Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
 • Prispevki na gospodarskopravnih šolah in letnih posvetih višjih sodnikov za gospodarsko sodstvo 2008, 2010, 2011, 2012.
 • Prispevek v soavtorstvu »Odprta vprašanja odškodninske odgovornosti države za sodne odločitve v nasprotju s pravom ES«, Pravna praksa, št. 1/2009.
 • Prispevek na konferenci Dnevi javnega prava 2004 »Pristojnosti Evropske unije v osnutku Pogodbe o ustavi za Evropo« (Inštitut za javno upravo, Portorož, junij 2004).

Projekti

 • Mentor ekipe Pravne fakultete za tekmovanje Central and Eastern European Moot Court Competition, 2012 in 2013
 • Tekmovanje »Themis Initial Training International Competition, Third edition,« v kategoriji Judicial Cooperation in Civil Matters s prispevkom State Liability for Judicial Breaches of European Community Law; Bukarešta, 2008
 • Sodelovanje pri prevodu knjige Robert Cooter and Thomas Ulen: Law & Economics v slovenski jezik; marec 2004–september 2005
 • Trener ekipe Pravne fakultete za tekmovanje European Law Moot Court Competition; 2003/2004; posebno priznanje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
 • 1. mesto na tekmovanju Central and Eastern European Moot Court Competition, Gdansk; 2003; posebno priznanje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
 • Udeležba na tekmovanju European Law Moot Court Competition; regionalni finale v Helsinkih; 2002/2003; posebno priznanje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Jeziki:

Angleški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik