Glorija Meglič

Glorija Meglič

Odvetniška pripravnica

Jeziki:

Slovenski jezik, Angleški jezik, Hrvaški jezik

Izobrazba

  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magistrirala “cum laude”, 2018
  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala “cum laude”, 2016
  • Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nemčija, študijska izmenjava, 2015-2016

Izkušnje

  • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, pripravnica od leta 2018

Jeziki:

Slovenski jezik, Angleški jezik, Hrvaški jezik