dr. Alenka Berger Škrk, LL.M. (Utrecht)

dr. Alenka Berger Škrk, LL.M. (Utrecht)

Odvetnica

Jeziki:

Angleški jezik, Srbski jezik

Izobrazba

 • Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, doktorat znanosti (doktorska disertacija z naslovom »Meje načela učinkovitosti varstva pravic posameznika v sistemu sodnega varstva v EU«), 2015
 • Pravniški državni izpit, 2008
 • Univerza v Utrechtu, Pravna fakulteta, LL.M (smer Evropsko pravo), »cum laude«, 2006
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala »cum laude«, 1999–2004

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnica od leta 2016
 • Vrhovno sodišče v Ljubljani, višja pravosodna svetovalka, 2008–2016
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodniška pripravnica, 2006–2007
 • Notar Andrej Škrk, notarska pripravnica, 2004

Objave

 • Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2015.
 • Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo: pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS: harmonizacija na ravni EU in Sveta Evrope, GV založba, Ljubljana, 2010.
 • Zbirka odločb: 2009–2012 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Gospodarski oddelek, GV Založba, Ljubljana, 2013, osnutek osmih odločb.
 • »Effet Utile and National Practice: Is There a Room for Improvement?«, InterEuLawEa§t, Journal for the International and European Law, Economics and Market Integration, Vol. I, št. 1, 2014, str. 113–131.
 • Pravica do učinkovitega sodnega varstva in načelo učinkovitosti v pravu EU, Pravnik, letn. 69, št. 3/4 (2014), str. 175–209.
 • Uporaba evropskega prava in njegova časovna veljavnost, Pravna praksa, št. 29/30 (23. jul. 2009), str. 6.
 • Pristojnost odločanja o temeljnih pravicah v reformirani EU, Pravna praksa, št. 28, 2008, str. 11.
 • Slovenska sodišča in evropsko pravo v praksi, Pravna praksa, št. 21, 2008, str. 6.
 • Evropski plačilni nalog v praksi od decembra 2008, Pravna praksa, št. 20, 2008, str. 10.
 • Harmonizacija evropskega pogodbenega prava, Pravna praksa, št. 36, 2006, str. 6.
 • Predavanja
 • »Konkurenčno pravo: praksa Vrhovnega sodišča«, Seminar za izobraževanje sodnikov, Portorož, 2015.
 • »Pregled najpomembnejših odločb s področja sodnega registra v zadnjem letu«, Registrska šola, Portorož, 2013 in 2015.
 • Izvedba izobraževanj sodniških pripravnikov »Pravo Evropske unije« za Višje sodišče v Ljubljani, 2013.
 • Predavanje »Nepremoženjska škoda in temeljne pravice v EU« na seminarju Nepremoženjska šola: aktualna problematika, sodna praksa in praktični napotki, GV Založba, Ljubljana, 2011

Jeziki:

Angleški jezik, Srbski jezik