Ana Grabnar, LL.M.

Ana Grabnar, LL.M.

Odvetnica

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

Izobrazba

 • New York State Bar Exam, 2012; vpisana v imenik odvetniške zbornice zvezne države New York, november 2015
 • New York University, School of Law, 2011–2012
 • Pravniški državni izpit, 2011
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala »cum laude«, 2008
 • Univerza v Heidelbergu, Pravna fakulteta, 2005–2006

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnica od leta 2012
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniška pripravnica in odvetniška kandidatka, 2008–2012
 • Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, 2008

Objave

 • GRABNAR, Ana. PREMELČ, David. Načela mednarodnega investicijskega prava in investicijska arbitraža. Predavanje za študente 2. bolonjske stopnje v okviru predmeta Mednarodno gospodarsko pravo. Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. Ljubljana, 19. 4. 2017.
 • Thomson Reuters Complinet: Banking and Securities Regulations in Slovenia, 2010 (angleški jezik).
 • Data Protection Laws of the World: Data Protection in Slovenia, 2009 (angleški jezik).
 • Evropska komisija: Study on Operation and Impacts of the Statute for a European Company (SE), 2009, soavtorica prispevka za Slovenijo (angleški jezik)

Jeziki:

Angleški jezik, Nemški jezik, Srbski jezik, Hrvaški jezik

Glavna področja dela Področja dela