The Banking Regulation Review - Seventh Edition

 

Simon Žgavec, odvetnik v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p. , d.o.o. je avtor slovenskega poglavja v The Banking Regulation Review - Seventh Edition, ki vsebuje splošen pregled slovenske ureditve bančnih regulacij (zlasti v okviru novega Zakona o bančništvu ( Zakonom o bančništvu - 2 )).

Osredotoča se na regulativni režim, ki velja za banke v Sloveniji, bonitetno ureditvijo vprašanja, novo uredbo v zvezi s sanacijo ter reševanjem bank, spremembo režima v zvezi z nadzorom nad bankami in podobnimi zadevami. Avtor se v poglavju dotakne razvoja v zadnjem letu in poda mnenje o obetih za prihodnje.

The Banking Regulation Review - Seventh Edition 

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: