Odvetniki
 

Odvetniki

 
 
 

Tomaž Ilešič

Partner
Jezik: angleščina, srbščina, francoščina, hrvaščina
Tomaž Ilešič

Tomaž Ilešič se je odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji pridružil leta 2001, po končanem sodnem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani.

Tomaž je specializiran za področje konkurenčnega prava, združitve in prevzeme, gospodarsko pravo in pravo na področju zdravstvene in farmacevtske industrije.

Tomaž ima obsežne izkušnje na področju konkurenčnega prava, saj je strankam svetoval glede številnih večjih gospodarskih transakcij, ki jih je vodila odvetniška družba. Kot vodja tima je zastopal stranke v številnih odmevnih primerih pred Evropsko Komisijo in nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco.

V sodelovanju z večjimi farmacevtskimi družbami je pridobil veliko znanja in izkušenj. Strankam nudi pravno pomoč na področju regulatornih zadev. Redno svetuje in zastopa domače ter tuje stranke pred regulatornimi organi.

Uvrstitve

 • Band 1 in Competition/Antitrust (Chambers Europe 2018)

Izobrazba

 • Pravniški državni izpit, 2001
 • College of Europe, magisterij, Evropske študije, 1997 - 1998
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1992 - 1997

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, partner od leta 2005
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniški kandidat in odvetnik, 2001 - 2005
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodno pripravništvo, 2000 – 2001
 • Služba Vlade RS za zakonodajo, 1999 - 2000
 • Deloitte & Touche, Ljubljana, 1998 - 1999

Objave

 • Pravo Evropske unije, Cankarjeva založba, 2002 (s soavtorjem)
 • Pravni vidiki pridružitvenega procesa, Gospodarski vestnik, 2000 (s soavtorji)
 • Handbook on European Enlargment, T.M.C. Asser Institut, Haag, 2002 (soavtor)
 • Lobbying in the European Union, Palgrave, 2002 (soavtor)
 • Guide to European Company Laws, 3rd edition, Sweet & Maxwell, 2007 (soavtor)
 • članki v slovenskih pravnih revijah Pravna praksa in Podjetje in delo

Nagrade

 • Nagrada Zveze društev pravnikov Slovenije – Mladi pravnik leta 2002
 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: