Odvetniki
 

Odvetniki

 
 
 

Simon Žgavec

Odvetnik
Jezik: angleščina, nemščina, srbščina, hrvaščina
Simon Žgavec

Izobrazba

 • Pravniški državni izpit, 2011
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomiral "cum laude", 2003 - 2008

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnik od leta 2012
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniški kandidat, 2011 - 2012
 • Wolf Theiss, podružnica v Ljubljani, odvetniški kandidat 2005 - 2011
 • Zunanji strokovni sodelavec projekta Alternativno reševanje delovnopravnih sporov v socialnem dialogu, nosilec projekta Gospodarska zbornica Slovenije, projekt 2009 - 2011

Objave

 • Avtor: Listinjenje, Pravna praksa, 17. oktober 2008, leto 27/862-863, št. 40-41
 • Soavtor: Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva, Pravna praksa, 5. november 2009, leto 28/915, št. 43
 • Avtor: Univerzalno pravno nasledstvo pri statusnih preoblikovanjih gospodarskih družb, Pravna praksa 17. junij 2010, leto 29/946-947, št. 24-25
 • Avtor: Posebna in izredna revizija v skladu z ZGD-1, Pravna praksa, št. 41-42, 25. oktober 2012
 • Soavtor študije: Alternativno reševanje delovnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga, poglavja: Pomen kodeksov dobrih praks v postopkih alternativnega reševanja sporov; in Pravne meje reševanja delovnopravnih sporov z mediacijo in arbitražo, Gospodarska zbornica Slovenije, 2010,
 • Soavtor: Alternativno reševanje delovnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga ali Kaj je o tem dobro vedeti, avtor osnutka Etičnega kodeksa za arbitre v postopkih arbitražnega reševanja delovnopravnih sporov, Gospodarska zbornica Slovenije, 2011
 • Soavtor: International Commercial Arbitration: Practice and Procedure – Enforcement of Foreign Awards Covering More Than 75 Countries, poglavje: Slovenija, Universal Law Publishing Company 2012, New Delhi, Indija

View Bojan Sporar's LinkedIn profileView Simon Žgavec's profile

 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: