Odvetniki
 

Odvetniki

 
 
 

Matija Testen

Partner
Jezik: angleščina, srbščina, hrvaščina
Matija Testen

Matija Testen se je pridružil odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji po končanem sodnem pripravništvu na Vrhovnem sodišču v Ljubljani leta 2001. Partner je od leta 2005.

Specializiran je za področje reševanja sporov, intelektualne lastnine, produktne odgovornosti in odpoklica proizvodov, prevzeme in združitve in gospodarsko pravo. 

Je vodja oddelka za reševanje sporov v okviru katerega svetuje ter zastopa domače in tuje stranke v pomembnih gospodarskih postopkih visokih vrednosti, ki presegajo 1 mio EUR in dosegajo 50 mio EUR. Redno zastopa stranke v izpodbojnih tožbah v zvezi s stečajnimi postopki in forenzičnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornih svetov.

Matija je tudi eden od vodij oddelka za intelektualno lastnino in zastopa stranke v postopkih reševanja sodnih sporov zaradi domnevnih kršitev patentov in blagovnih znamk ter v upravnih postopkih za registracijo in uporabo blagovnih znamk, modelov in imen domen, kot tudi v UDRP postopkih, tako v Sloveniji, kot tudi tujini.

Njegov portfelj strank vključuje domače in mednarodne stranke, ki so aktivne na področju bančništva in financ, avtomobilske, živilske, trgovske, telekomunikacijske in farmacevtske industrije.

Izobrazba

 • Pravniški državni izpit, 2000
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomiral "cum laude", 1993 - 1998

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, partner od leta 2005
 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetniški kandidat in odvetnik, 2001 - 2005
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodno pripravništvo, 1998 - 2000

Objave in prispevki

 • Vpliv novele ZPP na položaj odvetnika, prispevek na XV. Dnevih civilnega in gospodarskega prava, 2017
 • Ureditev dostopa do Vrhovnega sodišča z vidika odvetnikov, Podjetje in delo, 2015 (predavanje na dnevih slovenskih pravnikov 2015)
 • TESTEN, Matija,  OMLADIČ, Sergej. Slovenia – Law & Practice. Chambers Legal Practice Guides, Litigation 2015 Legal Practice Guide. London, Chambers & Partners, 2015
 • Slovenia beckons with economic and logistical incentives, China Business Law Journal, October 2012
 • Stalni slovenski dopisnik v Global Competition Litigation Review (Thomson, Sweet & Maxwell)
 • Vloga odvetnika pri pridobivanju in (ne)razkritju dokazov za namen civilnega postopka, Podjetje in delo, 2011 (predavanje na dnevih slovenskih pravnikov 2011)
 • Problematika izredne naturalizacije, Vestnik za javno upravo
 • Postopek pridržanja oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, Kolaps, 1999

View Bojan Sporar's LinkedIn profileView Matija Testen's profile

 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: