Odvetniki
 

Odvetniki

 
 
 

dr. Blaž Hrastnik

Odvetnik
Jezik: angleščina, srbščina, hrvaščina
dr. Blaž Hrastnik

Izobrazba

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, doktorat znanosti, 2014
 • Pravniški državni izpit, 2009
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomiral “cum laude” (z univerzitetno Prešernovo nagrado študentom), 2007

Izkušnje

 

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnik od leta 2014
 • Odvetnik Borut Soklič, Odvetniška družba Borut Soklič in odvetniki, odvetniški kandidat in odvetnik, 2009 - 2014
 • Višje sodišče v Celju, sodniški pripravnik, 2009 
 • Odvetniška pisarna Janežič & Jarkovič, odvetniški pripravnik, 2007- 2008

Objave

 • Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi v: Plavšak, N. (ur.): Dnevi insolvenčnega prava 2018, Planet GV, Ljubljana, 2018
 • PELJHAN, Grega, HRASTNIK, Blaž, ŠUŠTAR, Urh: The Insolvency Review, 5th Edition, London: Law Business Research Ltd, 2017
 • PELJHAN, Grega, HRASTNIK, Blaž, ŠUŠTAR, Urh. The Insolvency Review, 4th Edition, London: Law Business Research Ltd, 2016
 • Razmerje med neposrednimi zahtevki podizvajalcev in neposrednimi plačili podizvajalcem v: Pravnik, št. 11/12, Zveza društev pravnikov, 2014
 • Ureditev neposrednih plačil podizvajalcem v: Podjetje in delo, št. 6/7, GV založba, Ljubljana, 2011
 • Ustvarjanje monopolnega položaja v: Šelih, A. (ur.): Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (raziskovalni projekt), Inštitut za kriminologijo, Ljubljana, 2007

Predavanja

 • Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi – Dnevi insolvenčnega prava 2018, Ljubljana, 24. in 25. januar 2018
 • PELJHAN, Grega, HRASTNIK, Blaž, ŠUŠTAR, Urh. The Insolvency Review, 4th Edition, London: Law Business Research Ltd, 2016
 • Dokončanje gradbenega projekta ob stečaju glavnega izvajalca - 4. strokovno srečanje Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, 2012
 • Neposredni zahtevki podizvajalcev ob stečaju glavnega izvajalca - Dnevi insolvenčnega prava, 2012
 • Predavanja na izobraževanjih stečajnih upraviteljev (Zbornica upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti), 2011 in 2012
 • Ureditev neposrednih plačil podizvajalcem - Dnevi slovenskih pravnikov, 2011
   

View Bojan Sporar's LinkedIn profileView Blaž Hrastnik's profile

 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: