Odvetniki
 

Odvetniki

 
 
 

dr. Alenka Berger Škrk, LL.M

Odvetnik
Jezik: slovenščina, angleščina, srbščina
dr. Alenka Berger Škrk

Izobrazba

 • Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, doktorat znanosti (doktorska disertacija z naslovom »Meje načela učinkovitosti varstva pravic posameznika v sistemu sodnega varstva v EU«), 2015
 • Pravniški državni izpit, 2008
 • Univerza v Utrechtu, Pravna fakulteta, LL.M (smer Evropsko pravo), "cum laude, 2006
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diplomirala "cum laude", 1999-2004

Izkušnje

 • Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, odvetnica od leta 2016
 • Vrhovno sodišče v Ljubljani, višja pravosodna svetovalka, 2008 - 2016
 • Višje sodišče v Ljubljani, sodniška pripravnica, 2006 - 2007
 • Notar Andrej Škrk, notarska pripravnica, 2004

Objave

 • Učinkovito sodno varstvo v pravu EU, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2015.
 • Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo : pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS: harmonizacija na ravni EU in Sveta Evrope, GV založba, Ljubljana, 2010.
 • Zbirka odločb: 2009-2012 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Gospodarski oddelek, GV Založba, Ljubljana, 2013, osnutek osmih odločb.
 • Effet Utile and National Practice: Is There a Room for Improvement?”, InterEuLawEa§t, Journal for the International and European Law, Economics and Market Integration, Vol. I, št. 1, 2014, str. 113-131.
 • Pravica do učinkovitega sodnega varstva in načelo učinkovitosti v pravu EU, Pravnik, letn. 69, št. 3/4 (2014), str. 175-209.
 • Uporaba evropskega prava in njegova časovna veljavnost, Pravna praksa, št. 29/30 (23. jul. 2009), str. 6.
 • Pristojnost odločanja o temeljnih pravicah v reformirani EU, Pravna praksa, št. 28, 2008, str. 11.
 • Slovenska sodišča in evropsko pravo v praksi, Pravna praksa, št. 21, 2008, str. 6.
 • Evropski plačilni nalog v praksi od decembra 2008, Pravna praksa, št. 20, 2008, str. 10.
 • Harmonizacija evropskega pogodbenega prava, Pravna praksa, št. 36, 2006, str. 6.

Predavanja

 • “Konkurenčno pravo: praksa Vrhovnega sodišča”, Seminar za izobraževanje sodnikov, Portorož, 2015.
 • “Pregled najpomembnejših odločb s področja sodnega registra v zadnjem letu”, Registrska šola, Portorož, 2013 in 2015.
 • Izvedba izobraževanj sodniških pripravnikov “Pravo Evropske unije” za Višje sodišče v Ljubljani, 2013.
 • Predavanje “Nepremoženjska škoda in temeljne pravice v EU” na seminarju Nepremoženjska šola: aktualna problematika, sodna praksa in praktični napotki, GV Založba, Ljubljana, 2011. 


 
 
 
 

 •  

  Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: