Pogoji uporabe
 

Pogoji uporabe

 
 
 

Pogoji uporabeTo obvestilo je namenjeno Vam. Določa pogoje uporabe za vse spletne strani na naslovu http://www.rppp.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

 
 
 

1. Namen spletnega mesta

Spletno mesto je namenjeno izključno informiranju. Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. si skrbno prizadeva, da so obvestila na spletnem mestu resnična, ažurna in kakovostna. Za morebitne jezikovne napake ali pomanjkljivost ažuriranja podatkov ne odgovarjamo.

2. Avtorske pravice

Razmnoževanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta na kakršenkoli način je prepovedano, razen če gre izključno za zasebno rabo. Preslikava ali posredovanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta tretji osebi ni dovoljeno. To spletno mesto je izključna last Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

3. Zaščita zasebnosti

Spletno mesto ne uporablja piškotkov.
Podatki, ki jih boste vpisali na spletnem mestu, so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja Vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti.

4. Sprememba pogojev

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje uporabe brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Veljavnost sprememb se začne z njihovo objavo.

5. Pristojnost in uporaba prava

Za presojo vprašanj, ki izvirajo iz ali so povezana z uporabo tega spletnega mesta, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se izključno slovensko pravo.

6. Soglasje

Z vstopom na to spletno mesto soglašate, da ste s temi pogoji uporabe seznanjeni ter da se z njimi strinjate.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: