Področje dela
 

Področje dela

 
 
 

Zdravstvo in farmacija

Naši odvetniki na podlagi dolgoletnih izkušenj pomagajo številnim farmacevtskim družbam pri njihovem poslovanju in zaščiti njihovih interesov.

Strankam pomagamo zagotavljati skladnost s predpisi in jih zastopamo v sodnih postopkih, ki so pogosto povezani z določanjem cen zdravil in povračili stroškov. Strankam pomagamo tudi pri zagotavljanju skladnosti njihovega promocijskega gradiva s predpisi, jih pravno podpiramo pri izvedbi kliničnih študij, jih zastopamo v sodnih postopkih zaradi očitanih zdravniških napak in jim svetujemo pri veleprodaji in drugih povezanih aktivnostih. V sklopu naših storitev redno organiziramo predavanja za zdravnike in druge zdravstvene delavce. Predanost zdravstvenemu sektorju je razlog, da naša družba na tem področju zaseda vodilno mesto.

Stranke o nas

»Odvetniki Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji so čudoviti – vodili so nas preko veliko občutljivih in neprijetnih situacij v zelo sovražnem okolju, za kar smo jim zelo hvaležni.« (O družbi v Chambers Europe 2015.)

Tomaž Ilešič se redno uvršča med strokovnjake s področja naravoslovnih ved. (O njem v WWL.)

»To je ena izmed dveh lokalnih družb, ki vzdržujeta mednarodne standarde.« (O družbi v Chambers Europe, 2013.)

Tomaž Ilešič redno svetuje v zadevah, povezanih z intelektualno lastnino, in je cenjen zaradi njegovega hitrega odziva. (O njem v Chambers Europe 2014.)

 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: