Področje dela
 

Področje dela

 
 
 

Konkurenčno pravo

Odvetniki družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji številnim multinacionalkam in domačim podjetjem svetujejo na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili z zastopanjem strank v najbolj kompleksnih konkurenčnopravnih zadevah pred sodišči, nacionalnim organom za varstvo konkurence, Evropsko komisijo in Sodiščem Evropske unije.

Odvetniki naše družbe svetujejo številnim multinacionalkam in domačim podjetjem na podlagi izkušenj, ki so jih pridobili z zastopanjem strank v najobsežnejših konkurenčno pravnih zadevah pred sodišči, nacionalnim organom za varstvo konkurence in Evropsko komisijo.

Naše stranke vodimo skozi pomembne transakcije in pomagamo pridobili soglasja v Sloveniji ali pred Evropsko komisijo. Svojo pomoč nudimo strankam tudi v postopkih zaradi domnevnih kršitev konkurenčne zakonodaje, ki jih vodijo slovenske in EU institucije.

Stranke o nas

»One-stop shop« za mednarodne korporacije, ki zahtevajo široko poznavanje pogojev za pridobitev dovoljenj za združitev, tržnih in konkurenčnih preiskav ter določb o kartelnem in monopolnem dogovarjanju. Družba svetuje na področju konkurenčnega prava v sektorjih, kot so gradbeništvo, javni prevoz, farmacevtska distribucija in kinematografi. (O družbi v Chambers Europe 2015.)

Tomaža Ilešiča so stranke opisale kot prvorazrednega odvetnika na njegovem področju. Ena izmed strank je podala naslednje mnenje: »Ima obširno znanje s področja konkurenčnega prava in leta izkušenj.« Njegove obsežne izkušnje vključujejo pridobivanje soglasja za združitve velike vrednosti, vključno s pomembnejšimi primeri pred Evropsko komisijo. (O njem v Chambers Europe 2015.)

»Neizmerno sem zadovoljen s storitvami Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji. Odvetniki so ponudili rešitve in se z nami o vsem pogovorili. Vrhunska odvetniška družba.« (O družbi v Chambers Europe 2014.)Tomaž Ilešič je znan kot prvorazredni odvetnik na svojem področju. Ena izmed strank je podala naslednje mnenje: »Ima obširno znanje s področja konkurenčnega prava in vedno odkrito pove, kaj misli. Če je mnenja, da so možnosti slabe, bo to povedal, nato pa bo skušal poiskati ustrezno rešitev.«
(O njem v Chambers Europe 2014.)

Tomaž Ilešič je znan kot prvorazredni odvetnik na svojem področju. Ena izmed strank je podala naslednje mnenje: »Ima obširno znanje s področja konkurenčnega prava in vedno odkrito pove, kaj misli. Če je mnenja, da so možnosti slabe, bo to povedal, nato pa bo skušal poiskati ustrezno rešitev.« (O njem v Chambers Europe 2014.)

 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: