Področje dela
 

Področje dela

 
 
 

Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja

Odvetniška družba ima obsežne izkušnje pri zastopanju tako kreditodajalcev kot kreditojemalcev v insolvenčnih postopkih in postopkih finančnega prestrukturiranja. Pri pravnem svetovanju imamo vedno v mislih strankin interes, ki ga poskušamo optimizirati, tako da po premisleku o strategiji pri posameznem primeru poskušamo doseči konkretne rezultate. V postopkih, v katerih zastopamo stranke, redno svetujemo pri vprašanjih, povezanih s prejemanjem državne pomoči, konkurenčnim pravom, prevzemi in povezanimi postopki podaje obveznih ponudb.  

Naši odvetniki imajo bogate izkušnje s pravdami, ki so povezane s stečajnimi postopki, vključno s postopki za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, kjer zastopamo ali upnike ali stečajne dolžnike.

Pri sestavljanju pogodb za banke, finančne institucije in druge stranke naši odvetniki vedno skrbno pretehtajo vse možne scenarije in ocenijo tveganja, vključno z možnimi izpodbojnimi dejanji dolžnika v stečajnem postopku, in druge posledice morebitne insolventnosti sopogodbenika.

Stranke o nas

Oblikovanje močne ekipe je razlog, da so Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o. p., d. o. o., ena najboljših odvetniških družb v Sloveniji. Med glavnimi svetovalci so Aleš Rojs, Grega Peljhan, Bojan Šporar, David Premelč in Tomaž Ilešič, širok spekter strank pa potrjuje njihovo profesionalnost, bogato znanje na številnih področjih in visoko raven storitev. (O družbi v Legal 500, 2015.)

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji ostaja družba, ki na slovenskem trgu postavlja standarde, njeno delo pri nekaterih največjih domačih transakcijah pa ji zagotavlja mesto med prvovrstnimi družbami. »Sergej Omladič, David Premelč in Grega Peljhan so priporočani.« (O družbi v IFLR 1000, 2015.)

»To je ena izmed dveh lokalnih družb, ki vzdržujeta mednarodne standarde.« (O družbi v Chambers Europe, 2013.)

 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: