Področje dela
 

Področje dela

 
 
 

Energetika

Liberalizirani energetski trgi se soočajo z vedno večjo regulacijo in strožjim regulativnim nadzorom. Obširna in zahtevna energetska zakonodaja zahteva celovito poznavanje s katerim razpolaga naša družba. Našim strankam, aktivnim na energetskih trgih, ki vključujejo proizvajalce, dobavitelje, trgovce, odjemalce ali izvajalce reguliranih dejavnosti, banke, investicijske družbe ali druge osebe, ki iščejo svoje priložnosti na energetskih trgih, nudimo inovativne poslovne rešitve in skupaj premagujemo izzive kompleksnih regulatornih zahtev.

Strankam svetujemo v zvezi z vstopom na slovenski trg električne energije in zemeljskega plina,  trgovanjem na slovenskih energetskih trgih, izvajanjem reguliranih dejavnosti in v zvezi s povezanimi obveznostmi poročanja.

Stranke zastopamo v sporih, v zvezi z dostopom do sistema, pred regulatornim organom in sodiščem, specializirani smo za področje obnovljivih virov energije in državnih pomoči za proizvodnjo zelene električne energije.

Ekipa pravnih strokovnjakov, specializiranih za področje energetike poseduje bogato znanje in izkušnje o regulativi energetskega sektorja in povezanih pravnih vprašanjih. Naši strokovnjaki redno predavajo na temo slovenske energetske zakonodaje in slovenskega energetskega trga in so v preteklosti sodelovali v različnih delovnih skupinah interesnih združenj (kot sta EUROLECTRIC in EUROPEX). Naši strokovnjaki so osredotočeni na svetovanje domačim in tujim družbam, aktivnim na različnih segmentih energetskih trgov.

Stranke o nas

»Odvetniki Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji] so visoko cenjeni in konsistentno predlagajo zelo uporabne nasvete.« (O družbi v Chambers Europe 2015.)

»Zelo odzivna ekipa, ki hitro najde prave rešitve v kompleksnih primerih velike vrednosti.« (O družbi v Chambers Europe 2015.)

»Neizmerno sem zadovoljen s storitvami Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji. Odvetniki so ponudili rešitve in se z nami o vsem pogovorili. Vrhunska odvetniška družba.« (O družbi v Chambers Europe 2014.)

»Absolutno sem bil zadovoljen s storitvami družbe. Z odvetniki je prijetno sodelovati, so dinamični in kreativni.« 
(O družbi v Chambers Europe 2014.)

 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: