Področje dela
 

Področje dela

 
 
 

Delovno pravo

Vsak delodajalec mora slediti hitremu spreminjanju delovnopravne zakonodaje. Tudi temeljito znanje je treba nadgrajevati z izkušnjami iz poslovne in sodne prakse.

Delovno pravo je pogosto neločljivo povezano z drugimi pravnimi področji, kot je gospodarsko pravo, kar se kaže pri prevzemih in združitvah, odpoklicih s korporacijskih funkcij ter prenehanju ali prestrukturiranju podjetja, zaradi česar se je naš pristop »one stop shop« dobro obnesel pri strankah, ki jim lahko celostno svetujemo na vseh omejenih področjih. Z minimaliziranjem pravnih tveganj našim strankam pomagamo pri iskanju najboljših rešitev. To je naše vodilo tako pri sestavi pogodb o zaposlitvi in internih aktov delodajalca kot tudi pri reševanju delovnopravnih sporov.

V primeru individualnih ali kolektivih delovnih sporov se opiramo na dolgoletne izkušnje naših odvetnikov z zastopanjem pred sodišči, odlikuje pa nas dobro poznavanje sodne prakse. Slednje je pogoj za kakovostno svetovanje strankam pri vodenju delovnopravnih postopkov, urejanju delovnih razmerij in izvensodnem reševanju sporov, ne glede na to, ali gre za veliko korporacijo ali majhno podjetje.

Stranke o nas

Vodja oddelka Barbara Gerbec je izjemna odvetnica na področju delovnega prava s širokimi izkušnjami s sodnim in izvensodnim reševanjem sporov, vključno s številnimi reorganizacijami in krčenjem delovnega procesa. Stranke cenijo njeno mnenje, ker ne olepšuje situacije, in jo prepoznajo kot »toplo osebo, ki bolj kot odvetnica deluje kot član ekipe.« (O njej v Chambers Europe 2015.)

Sašo Strahinič so stranke opisale kot »odlično pravnico, ki razume potrebe strank in je usmerjena k rešitvam.« (O njej v Chambers Europe 2015.)

Odvetnica Saša Strahinič je priljubljena izbira strank zaradi hitre odzivnosti in ker ima bogate izkušnje na področju delovnopravnih zadev in reorganizacije v podjetjih. (O njej v Chambers Europe 2014.)

Odvetnica Barbara Gerbec Rozman slovi po dolgoletnih izkušnjah in znanju na področju delovnopravnih zadev in pogajanj s sindikati. (O njej v Chambers Europe 2014).

 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: