Področje dela
 

Področje dela

 
 
 

Kapitalski trgi

Naša skupina strokovnjakov za področje kapitalskega prava ima bogate izkušnje s področja lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev in je zastopala upravljavce, skrbnike, prevzemnike in izdajatelje vrednostnih papirjev pri različnih transakcijah, vključno s prvimi javnimi ponudbami vrednostih papirjev in drugimi ponudbami lastniških vrednostnih papirjev ali drugih vrednostnih papirjev, vezanih na osnovni kapital družbe, pri izdaji obveznic, zamenljivih vrednostnih papirjev in srednjeročnih obveznic.

Družba svetuje tudi pri poslih zamenjav in drugih izvedenih finančnih instrumentov, listinjenja in glede regulacije investicijskih skladov. Še posebej smo ponosni na revolucionarno delo, ki smo ga opravili na področju transakcij z navadnimi in sintetičnimi izvedenimi finančnimi instrumenti.

Stranke o nas

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji ostaja družba, ki na slovenskem trgu postavlja standarde, njeno delo pri nekaterih največjih domačih transakcijah pa ji zagotavlja mesto med prvovrstnimi družbami. (O družbi v IFLR 1000, 2015.)

»Odvetniki Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji so visoko cenjeni in konsistentno predlagajo zelo uporabne nasvete.« (O družbi v Chambers Europe 2015.)

»Neizmerno sem zadovoljen s storitvami Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji. Odvetniki so ponudili rešitve in se z nami o vsem pogovorili. Vrhunska odvetniška družba.« (O družbi v Chambers Europe 2014.)

»Absolutno sem bil zadovoljen s storitvami družbe. Z odvetniki je prijetno sodelovati, so dinamični in kreativni.« (O družbi v Chambers Europe 2014.)

 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: