Področje dela
 

Področje dela

 
 
 

Arbitraža

Stranke želijo iz različnih razlogov reševati spore po izvensodni poti, s pomočjo postopka reševanja spora preko arbitraže, ki je večkrat bolj prilagojena potrebam strank, krajša, procesno bolj fleksibilna, zaupna in ni vezana na lokalna sodišča in morebitno nacionalno prakso in pravno kulturo.

Imamo potrebno znanje na tem področju in stremimo k doseganju najvišjih standardov odvetniških storitev. Naši odvetniki redno objavljajo v priznanih strokovnih arbitražnih revijah in aktivno sodelujejo na konferencah mednarodne arbitraže. Na podlagi bogatega znanja zastopamo stranke v nacionalnih in mednarodnih gospodarskih in investicijskih arbitražnih postopkih na različnih področjih, kot so energetika, bančništvo, farmacevtska industrija in gradbeništvo.

Sodelujemo v postopkih ad hoc in institucionalne arbitraže, vodenih pred Mednarodno gospodarsko zbornico (ICC), Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) in Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Stranke o nas

Oblikovanje močne ekipe je razlog, da so Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o. p., d. o. o., ena najboljših odvetniških družb v Sloveniji. Med odvetniki so omenjeni Aleš Rojs, Grega Peljhan, Bojan Šporar, David Premelč in Tomaž Ilešič, širok spekter strank pa potrjuje njihovo profesionalnost, bogato znanje na njihovih področjih in pravne storitve, ki izstopajo na vseh nivojih.« (O družbi v Legal 500, 2015.)

Odvetniki so zelo usposobljeni in delujejo na visoki stopnji zaupanja in razumevanja. (O družbi v Chambers Europe 2015.)

Zelo odzivna ekipa, ki hitro zagotovi pravo rešitev zapletenih primerov velike vrednosti. (O družbi v Chambers Europe 2015.)

»Skupina z globino in širino, specializirana za področje gospodarskega prava in uspešna pri reševanju sporov.« (O družbi v Chambers Europe, 2013.)

»Ta številčni gospodarski oddelek ostaja vodilni na trgu in obvladuje širok spekter zadev, kot so združitve in prevzemi, konkurenčnost, reševanje sporov in ADR.« (O družbi v Chambers Europe, 2013.)

 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: